W skład władz oddziału wrocławskiego wchodzą zarząd oddziału oraz komisja rewizyjna.

Zarząd oddziału kieruje działaniami stowarzyszenia we Wrocławiu. Zarząd wrocławskiego oddziału składa się z czterech osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów (w tym jeden także w funkcji Skarbnika) oraz Sekretarza.

Składa się z trzech osób. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy kontrola działalności zarządu oddziału.

Koło terenowe okręgu jeleniogórsko-legnickiego zostało powołane 11 stycznia 2016. Jego siedziba mieści się w Legnicy. Obecnie koło terenowe działa na terenie Bolesławca, Jeleniej Góry, Legnicy i Lubania. Zapraszamy do kontaktu osoby prywatne, stowarzyszenia i fundacje zainteresowane współpracą. kliknij aby uzyskać kontakt do przewodniczącego.