Studenckie Koło Naukowe Rising Business Leaders, Stowarzyszenie Koliber oraz Fundacja Przyszłość Pokoleń maja przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski”, która odbędzie się 24 kwietnia (piątek) w Sali 2D im. Witolda Świdy w budynku D Wydziału Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczyste otwarcie Konferencji odbędzie się o godzinie 12:00.

Rozwój Polski po 25 latach transformacji ustrojowej był w minionym roku odmieniany przez wszelkie przypadki, jednak to nie koniec tej drogi. Polska próbuje poradzić sobie z pojawiającymi się problemami społeczno-gospodarczymi. Z tego powodu zaprosiliśmy specjalistów z różnych instytutów, ośrodków naukowych i organizacji, by wspólnie zastanowić się nad przyszłością Polski. W czasie konferencji omówione zostanie szerokie spektrum zagadnień ekonomicznych i prawnych, dotyczących problemów i perspektyw rozwoju państwa polskiego.

Na konferencji wystąpią:
1. Prof. Witold Kwaśnicki (Wydział Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
2. Dr Justyna Bokajło (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego)
3. Adam Kondrakiewicz (Ekspert Warsaw Enterprise Institute)
4. Marek Kułakowski (Ekspert Warsaw Enterprise Institute)
5. Tomasz Pułról (Prezes Stowarzyszenia KoLiber)
6. Mateusz Benedyk (Prezes Instytutu Misesa)
7. Rafał Bakalarczyk (Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego)
8. Andrzej Radzikowski (Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych)

Zaplanowana jest również debata na temat „Czy polskie prawo pracy potrzebuje zmian?” w której wystąpią: Tomasz Wójcik (NSZZ Solidarność) i Sergiusz Kmiecik (Fundacja Przyszłość Pokoleń)

Organizatorzy zapraszają również na drugi dzień Konferencji (25 kwietnia sobota, godz. 10:00 w Sali 2D im. Witolda Świdy, bud. D WPAE UWr.). W ramach tego spotkania kontynuowane będą wątki podjęte w czasie pierwszego dnia, poprzez wystąpienia studentów, którzy przedstawią referaty związane z tematyką konferencji, poruszając zagadnienia ekonomiczne i prawne związane z sytuacją i perspektywami gospodarczo-społecznymi Polski.

11140170_904252562954490_8572724478777344712_o