Nowy skarbnik o/Wrocław

Informujemy, że w Zarządzie naszego oddziału zaszła zmiana na stanowisku skarbnika.

Nowym skarbnikiem został KoLega Bartosz Zasieczny. Serdecznie mu gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.
Byłemu skarbnikowi KoLedze Marcinowi Wolakowi dziękujemy za ciężką pracę i życzymy dalszych sukcesów.