Nowe władze o/Wrocław!

10 lipca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie wrocławskiego oddziału naszego Stowarzyszenia. Członkowie oddziału wysłuchali sprawozdania z rocznej działalności zarządu, jak i sprawozdania komisji rewizyjnej. Walne Zebrania przychyliło się do wniosku OKR i udzieliło absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom zarządu.

Dokonano także wyboru nowego prezesa. Ponownie został nim KoLega Kamil Rybikowski. Do grona jego najbliższych współpracowników w działalności zarządu należeć będą ponownie KoLega Tomasz Moliński (wiceprezes) oraz Marcin Wolak (skarbnik). Nowym sekretarzem został KoLega Jakub Szrajber.

W skład nowej komisji rewizyjnej weszli: Łukasz Wysoczański (przewodniczący) oraz Michał Wlazło i Adam Czarny.

Ponadto Walne Zebrania obradowało nad kierunkami jakimi ma podążać oddział w przyszłości. Owoce tych ustaleń poznacie w ciągu następnego roku naszej działalności!