30 czerwca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie wrocławskiego oddziału naszego Stowarzyszenia. W związku z tym wybrano nowe władze oddziału.

Na prezesa oddziału po ustępującym KoLedze Kamilu Rybikowskim został wybrany KoLega Jakub Szrajber. Do grona jego współpracowników w działalności zarządu należeć będą:

W skład nowej komisji rewizyjnej weszli:

Serdecznie dziękujemy ustępującym władzom za ciężką pracę, a nowym życzymy zapału w przyszłej działalności na rzecz oddziału!

Na zdjęciu przedstawiamy nowy zarząd KoLiber Wrocław.