Kurs „Ekonomia wolnego rynku”

KoLiber Wrocław i Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa na kurs „EKONOMIA WOLNEGO RYNKU”, który poprowadzi Jakub Bożydar Wiśniewski.

Wykłady odbędą się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w budynku B o godzinie 19:00 w sali 202B (wtorki) i sali 501B (czwartki).

Wstęp na prelekcje jest całkowicie darmowy! Za udział przynajmniej w trzech z pięciu spotkań przewidziany jest certyfikat ukończenia kursu.

Kurs składa się z cyklu pięciu prelekcji szczegółowo opisanych poniżej:

27.10.2015 (wtorek) sala 202B – „Ekonomia, wartość i wycena” – W ramach niniejszego wykładu przedstawiony zostanie krótki rys historyczny dyscypliny, jaką jest ekonomia, wraz z kilkoma jej najistotniejszymi kamieniami milowymi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tzw. rewolucji marginalistycznej oraz powiązanej z nią teorii wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.

03.11.2015 (wtorek) sala 202B – „Niepewność i równowaga” – W tym wykładzie omówiona zostanie zależność pomiędzy dwoma pozornie przeciwstawnymi, ale kluczowymi dla rozumienia zjawisk ekonomicznych pojęciami – niepewnością i równowagą. Analiza tej zależności zilustrowana zostanie kwestiami takimi, jak np. ta, dlaczego hazard jest ryzykowny w przeciwieństwie do inwestycji giełdowych, oraz dlaczego nie istnieje żaden przepis na bycie skutecznym przedsiębiorcą.

05.11.2015 (czwartek) sala 501B – „Przedsiębiorczość i kalkulacja” – Rozwijając pewne kluczowe wątki z wykładu poprzedniego, w tym wykładzie skupimy się na ściślejszej analizie zjawiska przedsiębiorczości w różnych jego przejawach, oraz na kluczowej roli, jaką pełni przedsiębiorca w racjonalnie alokującej zasoby gospodarce. W ramach tejże analizy poruszone zostaną m.in. kwestie takie jak ta, czy sprawnie funkcjonująca gospodarka socjalistyczna jest naprawdę logicznie niemożliwa i czy urzędnik może w jakimkolwiek stopniu skutecznie naśladować rynkowego przedsiębiorcę.

10.11.2015 (wtorek) sala 202B – „Pieniądz, kapitał i kryzysy gospodarcze” – W tym wykładzie omówione zostaną podstawy teorii pieniądza oraz kapitału, a także to, w jaki sposób i w jakich warunkach zależności między nimi pozwalają na skuteczną koordynację produkcji w czasie, lub też systematycznie ją zaburzają, prowadząc do cykli koniunkturalnych i kryzysów gospodarczych.

12.11.2015 (czwartek) sala 501B – „Interwencjonizm” – Niniejszy wykład poświęcony będzie analizie porównawczej instytucji działających w oparciu o środki ekonomiczne oraz tych działających w oparciu o środki polityczne. Jej celem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy polityczne ingerencje w system swobodnych transakcji rynkowych mogą kiedykolwiek doprowadzić do rezultatów uznanych za społeczne korzystne, czy też – zakładając nawet najlepsze intencje ingerujących – z konieczności prowadzą one do efektów przeciwnych niż zamierzone.

Serdecznie zapraszamy!